dehumidifiers

AC-5487
Datasheet
AC-5488
Instruction manual