Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
Arıza halinde ne yapmalı?
tr
Arıza tablosu
Arıza
”Su giri kontrolü” X
göstergesi yanar.
Nedeni
Su giri hortumu katlanmı .
Su muslu u kapalı.
Su muslu u sıkı mı veya
kireçlenmi .
Su giri indeki süzgeç tıkanmı .
Hata kodu “:‹ˆ yanıyor.
Hata kodu “:‚ƒ yanıyor.
Hata kodu “:ƒƒ yanıyor.
Hata kodu “:ƒ… yanıyor.
Giderilmesi
Su giri hortumunu katlanıp bükülmeyecek
ekilde yerle tiriniz.
Su muslu unu açınız.
Su muslu unu açınız.
Su muslu u açıkken akan su miktarı (debi)
dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Cihazı kapatınız ve fi i prizden çekiniz. Su
muslu unu kapatınız. Su ba lantısını
çözünüz.
Su giri (besleme) hortumundaki süzgeci
temizleyiniz. Su ba lantısını yeniden
vidalayınız. Sızdırmazlı ı kontrol ediniz.
Elektrik akımı beslemesini yeniden
sa layınız. Cihazı devreye sokunuz.
Bula ıklar emme deli inin
Bula ıkları emme deli inin önü serbest
(cihazın iç tarafında sa da) önünü kalacak ekilde yerle tiriniz.
kapatıyor.
Isıtma ünitesi kireçlenmi veya
Makine koruma ve bakım maddesi veya
pislenmi .
kireçten arındırma maddesi ile cihazı
temizleyiniz. Bula ık makinesini su sertli ini
giderme sistemi ile çalı tırınız ve ayarı
kontrol ediniz (bakınız bölüm Su sertli ini
giderme sistemi / Özel tuz).
Süzgeçler 1Z pislenmi veya
Süzgeçleri temizleyiniz.
tıkanmı .
(bakınız Temizlenmesi ve bakıma tabi
tutulması)
Pis su bo altma hortumu tıkalı
Hortumu katlanmayacak ekilde
veya katlanmı .
yerle tiriniz, gerekirse artıkları gideriniz.
Sifon ba lantısı henüz kapalı.
Sifondaki ba lantıyı kontrol ediniz ve
gerekirse açınız.
Atık su pompasının kapa ı
Kapa ı do ru oturtunuz.
gev ek.
(bakınız Atık su pompası)
29