Download Sharp R-822STWE microwave

Transcript
ANDRE NYTTIGE FUNKTIONER
2. +30sek. FUNKTION (Direkte start)
Med knappen START/+30sek./ENTER kan du bruge følgende funktion:
a. Direkte start
Du kan starte tilberedningen direkte på P100 mikrobølgeeffektniveau i 30 sekunder ved at trykke
på START/+30sek./ENTER-knappen. Tilberedningsprocessen vil starte øjeblikkelig, og hvert tryk på
knappen forøger tilberedningstiden med 30 sekunder.
b. Forlæng tilberedningstiden
Du kan forlænge tilberedningstiden under manuel, grill, konvektion, kombitilberedning og optøning
efter tid i 30 sekunder af gangen, hvis START/+30sek./ENTER-knappen bliver trykket ind, mens ovnen er i gang. Under optøning efter vægt, auto menu-funktion og sekvenstilberedning, kan tilberedningstiden ikke forøges ved at trykke på START/+30sek./ENTER-knappen.
BEMÆRK: Tilberedningstiden kan maksimalt udvides til 95 minutter.
3. BØRNESIKRING:
Brug den for at forhindre, at børn bruger ovnen uovervåget.
a. Sådan aktiveres BØRNESIKRINGEN:
Tryk på STOP/SLET-knappen i 3 sekunder i standbytilstand. Der kommer et langt bip, som angiver, at
børnesikret tilstand aktiveres, og
indikatoren lyser sammen med det aktuelle klokkeslæt. Hvis
uret ikke er indstillet, viser displayet "0:00".
b. Sådan slås BØRNESIKRINGEN fra:
Tryk på STOP/SLET-knappen i 3 sekunder i standbytilstand. Der kommer et langt bip, som angiver, at
børnesikret tilstand deaktiveres.
BRUG AF OPTØNING EFTER VÆGT OG
OPTØNING EFTER TID
1. OPTØNING EFTER VÆGT
Mikrobølgeovnen er forprogrammeret med en timer og effektniveauer, så fødevarer såsom svinekød,
oksekød og kylling nemt kan optøs. Vægtområdet for dette er 100 g – 2000 g i trin af 100 g.
Følg eksemplet nedenfor for vejledning om, hvordan du bruger disse funktioner.
Eksempel: For at optø en steg, der vejer 1,2 kg skal du bruge OPTØNING EFTER VÆGT.
Læg kødet i en tærteform eller alternativt på et mikrobølgeovnsoptøningsstativ på drejetallerkenen.
1. Vælg den rette menu ved at 2. Indtast den ønskede
vægt ved at dreje
trykke én gang på knappen
INDTASTNINGS-hjulet,
OPTØNING EFTER VÆGT/
indtil displayet viser:
TID.
Displayet viser:
3. Tryk på START/+30sek./
ENTER-knappen for at starte
optøningen. Mikrobølge- og
optøningsindikatorerne lyser
og indikatoren “g” forsvinder.
(Displayet vil tælle ned under
optøningstiden).
Frosne fødevarer kan optøs fra -18°C.
Bemærkninger vedrørende OPTØNING EFTER VÆGT:
• Før frysning af madvarer skal du sikre at maden er frisk og af god kvalitet.
• Placer mad med en vægt på mindre end 200 g på kanten af drejetallerkenen og undgå at placere
det i midten af drejetallerkenen.
• Fødevarens vægt skal rundes op til nærmeste 100 g, for eksempel 650 g til 700 g.
• Afskærm, om nødvendigt, små områder af kød eller fjerkræ med flade stykker aluminiumsfolie. Dette
vil forhindre områderne i at blive varme under optøningen. Sørg for, at folien ikke rører ovnens vægge.
DK-21