Download Sharp R-822STWE microwave

Transcript
AUTO MENU-OVERSIGT
Auto Menu
Genopvarmning
spisetallerken
(allerede tilberedt mad fx kød,
grøntsager og
pynt)
Bagt kartoffel
Display
A1
A2
Kød
(benløst kød fx
oksekød, lam,
svin eller fjerkræ)
A3
Friske grøntsager fx blomkål,
gulerødder,
broccoli, fennikel, porre, peberfrugt, squash
osv.
A4
Fisk
(Kun fiskefilet
anbefales til
dette program)
A5
Pasta
(tør pasta fx
Fussili, Farfalle,
Rigatoni)
A6
Tilbered- Vægt/portion/red- Fremgangsmåde
ningsme- skaber
tode
100% Mikro 150 g, 250 g, 350 g, Sæt det allerede tilberedte mad på
450 g, 600 g
en tallerken. Brug mikrobølgehus(starttemp. 5°C)
holdningsfilm med lufthuller eller et
Tallerken og mikro- egnet låg til at dække tallerkenen.
bølgehusholdnings- Placer tallerkenen midt på drejetalfilm med lufthuller lerkenen. Omrør efter tilberedning.
eller et egnet låg
100% Mikro 1, 2, 3 kartofler (styk- Brug kartofler med omtrent samme
ker)
størrelse på ca. 230 g. Prik hul flere
1 kartoffel = ca.
steder i hver kartoffel og stil dem
230 g
mod kanten af drejetallerkenen.
(starttemp. 20°C)
Vend dem og omarranger dem halvvejs gennem tilberedningen. Lad
dem stå i 3 - 5 minutter før servering.
100% Mikro 150 g, 300 g, 450 g, Skær kødet i små strimler og placer
600 g
det i et tærtefad. Brug mikrobølge(starttemp. 20°C)
husholdningsfilm med lufthuller eller
Tærtefad og mikro- et egnet låg til at dække tærtefadet.
bølgehusholdnings- Placer tærtefadet midt på drejetallerfilm med lufthuller kenen.
eller et egnet låg
100% Mikro 150 g, 350 g, 500 g Skær, hak eller snit friske grøntsager i
(starttemp. 20°C)
lige store stykker. Placer friske grøntSkål og låg
sager i en egnet beholder. Placer
på drejetallerkenen. Tilsæt den påkrævede mængde vand (1 spiseske
pr. 100 g). Tildæk med et låg. Omrør
efter tilberedning og lad maden stå i
cirka 2 minutter.
80% Mikro 150 g, 250 g, 350 g, Anbring i et enkelt lag i et tærtefad.
450 g, 650 g
Brug mikrobølgehusholdningsfilm
(starttemperatur.
med lufthuller eller et egnet låg til at
temperatur 20°C)
dække.
Tærtefad og mikrobølgehusholdningsfilm med lufthuller
eller et egnet låg
80% Mikro Pasta Vand
Placer pastaen i en skål af passende
50 g
450 ml
størrelse og tilsæt vand. Tildæk ikke.
100 g
800 ml
Placer skålen midt på drejetallerke150 g 1200 ml
nen.
(begyndelsestem- Efter tilberedning, omrør godt og lad
peratur. for vandet: det stå i 2 minutter før vandet hældes
20°C)
fra.
Stor, bred skål
DK-23