Download Bosch KIR41AF30 refrigerator

Transcript
Minimum 550 mm Nischentiefe (siehe Bedienungsanleitung)
Cavity depth minimum 550 mm (see Operating instructions)
560 mm
Profondeur de niche minimum 550 mm (voir Notice d’instructions)
Profondità della nicchia minimo 550 mm (vedi Istruzioni per l‘uso)
Nisdiepte minimum 550 mm (zie Gebruiksaanwijzing)
Nichedybde minimum 550 mm (se Betjeningsvejledning)
Nisjedybde minimum 550 mm (se Betjeningsanvisning)
Nischdjup minimum 550 mm (se Bruksanvisning)
Asennustilan syvyys vähintään 550 mm (katso Käyttöohje)
Profundidad del hueco de montaje mínimo 550 mm (véase Instrucciones de uso)
Profundidade do nicho no mínimo 550 mm (ver Instruções de serviço)
Montaj boşluğunun derinliği asgari 550 mm (bakınız bölüm Kullanma kılavuzu)
Głębokość wnęki co najmniej 550 mm (patrz Instrukcja obsługi)
200 cm 2
200 cm 2
TORX 20
2 mm
2a
2b
9000 889 129 (9306)
1a.1
3 mm
5a
8
5b
7
12
6
1a
1a
1„
2
200 cm 2
13
200 cm 2
3
10
10
9
1b
ca. 5 mm
4a 4b 4c
13
11
1a.2
1a.3
≈ 5 mm
1a.4
1a.5
2
ca. 5 mm
1b.1
1b
1b.2
2
3
5
1
=
1b.3
4
1
≈ 5 mm
1b.4
1b.5
1
3
4
2
6
2
5
2.2
2.1
2.3
10
9
8
click
7
13
11
12
2.4
2.5
2.6
2.7
1a
1a
90°
16 mm
=
1a
90°
1b
1b
3.2
3.1
3
19 mm
1b
3.3
click
1
2a
4 mm
3
2
5a
5
2a
3.4
3.5
1
1
9
2
7
2
3.7
3.6
10
3.8
3
2
41,5 mm
click
3.9
1
2b
2
click
3.12
3
3.13
3.10
3.11
3
1
4b
4c
≈ 5 mm
4a
4a, 4b, 4c
4
4a
A
4a.1
4b
4.5 - 4.13
A
4a.2
A
4.5 - 4.13
A
4b.2
4b.1
4c
4.5 - 4.13
A
A
4c.1
4c.2
A
4.5 - 4.13
A
4c.3
4c.4
click
4c
=
click
4a
4.7
4.6
4.5
click
click
4b
2 mm
12 mm
4.8
click
click
4.9
4.10
4.11
!
min.
2 mm
4.12
4.13
5a
5b
click
5a.1
5a
5a.2
5a.4
5a.3
5b
3 mm
5a
=
=
8,5 mm
5b.1
5b
5b.4
5b.3
5b.2
5b.5
2 mm
click
5b.7
5b.6
5b.9
5b.8
5b.10
5b.11
A
8
B
6
6a.2
6a.1
6a
6a.3
=
11
3 mm
6b.3
6b.2
6b.1
6b
6b.5
6b.4
A
8
12
B
6b.6
6
6b.8
6b. 7
1
6b.9
1
1
2
2
2