Tristar Electrical over blanket Download

Transcript
HL_CF201 D164.book Page 1 Friday, June 24, 2011 11:55 AM
®
CORAL FLEECE ELECTRICAL
HEATING BLANKET CF-201
USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO
BRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNING
ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE / MANUALE D’USO
MANUAL DO UTILIZADOR / UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL
V1.0 - 06/11