Tristar Electrical under blanket Download

Transcript
HL_Heating Blanket SW202 D106.book Page 1 Tuesday, July 12, 2011 4:33 PM
®
HEATING BLANKET SW202
USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO / BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING / ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE
MANUALE D’USO / MANUAL DO UTILIZADOR
UŽIVATELSKÁ PÍRUKA / / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSUGI / UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL
V1.0 - 07/11