Download Philips HR1870

Transcript
Nederlands 71
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 28).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Accessoires bestellen
Om accessoires voor dit apparaat te kopen, gaat u naar uw Philips-dealer of een Philipsservicecentrum. Als u moeilijk accessoires voor uw apparaat kunt krijgen, neem dan contact op met
het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt de contactgegevens in het’ worldwide
guarantee’-vouwblad. U kunt ook www.philips.com/support bezoeken.
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van
het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande
informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Oplossing
De sapcentrifuge
werkt niet.
Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem. Het apparaat
werkt niet indien de onderdelen niet op de juiste manier zijn bevestigd.
Schakel het apparaat uit en controleer of de onderdelen op de juiste
manier zijn geplaatst.
De sapcentrifuge stopt
tijdens gebruik.
De sapcentrifuge is oververhit. Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Verwijder de pulp uit de ingebouwde
pulpopvangbak. Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Druk vervolgens op
de overbelastingsbeveiligingsknop aan de onderkant van de motorunit.
De sapcentrifuge gaat
langzamer lopen
tijdens gebruik.
De ingebouwde pulpopvangbak heeft zijn maximale capaciteit bereikt.
Schakel het apparaat uit en verwijder de pulp uit de ingebouwde
pulpopvangbak.
Het apparaat maakt
veel lawaai, geeft een
onaangename geur af,
is te heet om aan te
raken, produceert
rook enz.
Het is normaal dat een nieuw apparaat een onaangename geur of wat
rook produceert wanneer het voor de eerste keer wordt gebruikt. Dit
verschijnsel verdwijnt nadat u het apparaat enkele keren hebt gebruikt.
Het apparaat is verstopt. Controleer of er fruit of groente in het filter
vastzit. Zo ja, schakel dan het apparaat uit, verwijder het stukje dat vastzit
en begin opnieuw met sap maken.