Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 100 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
100 | Česky
6 Otvor pro stativ 1/4"
Technická data
Bodový laser
7 Sériové číslo
GPL 3
Professional
Objednací číslo
3 601 K66 1..
Pracovní rozsah
30 m
Přesnost nivelace
± 0,3 mm/m
8 Držák
9 Zajišťovací šroub držáku
10 Šroubové otvory držáku
11 Vedení popruhu
12 Magnety
13 Otvor pro stativ 1/4" na držáku
Typický rozsah
samonivelace podle
– podélné osy
– příčné osy
± 5°
± 3°
15 Měřící deska s patkou*
Doba nivelace typicky
<4 s
17 Brýle pro práci s laserem*
14 Otvor pro stativ 5/8" na držáku
16 Ochranná taška
Provozní teplota
– 10 °C ... +50 °C
18 Stativ*
Skladovací teplota
– 20 °C ... +70 °C
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k
standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.
Relativní vlhkost vzduchu
max.
90 %
2
Třída laseru
Typ laseru
635 nm, <1 mW
Otvor stativu
Baterie
3 x 1,5 V LR6 (AA)
24 h
Provozní doba ca.
Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01/2003
Rozměry
0,25 kg
104 x 80 x 40 mm
Stupeň krytí
IP 5X
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku
Vašeho měřícího přístroje, obchodní označení jednotlivých měřících přístrojů se může měnit.
K jednoznačné identifikaci Vašeho měřícího přístroje
slouží sériové číslo 7 na typovém štítku.
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje
na zobrazení měřícího přístroje na obrázkové
straně.
1 Výstupní otvor laserového paprsku
2 Aretace krytu přihrádky pro baterie
3 Kryt přihrádky baterie
4 Spínač
5 Varovný štítek laseru
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Montáž
1/4"
Nasazení/výměna baterií
Pro provoz měřícího přístroje je doporučeno
používaní alkalicko-manganových baterií.
Pro otevření krytu přihrádky baterie 3 otočte
aretaci 2 ve směru hodinových ručiček do
polohy
a kryt přihrádky pro baterie stáhněte.
Vložte dodávané baterie. Dbejte přitom na
správnou polaritu podle zobrazení na vnitřní
straně přihrádky pro baterie.
Nasaďte kryt přihrádky pro baterie dole na
těleso a poté jej nahoře přitlačte. Otočte aretaci
2 proti směru hodinových ručiček do polohy ,
aby se kryt přihrádky pro baterie zajistil.
Blikají-li paprsky laseru v provozu v pomalém
taktu, jsou slabé baterie. Měřící přístroj lze po
prvním blikání ještě ca. 8 h. provozovat.
Nahraďte vždy všechny baterie současně. Použijte pouze baterie jednoho výrobce a stejné
kapacity.
f Pokud měřící přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie mohou
pří delším skladování korodovat a samy se
vybít.
Bosch Power Tools