Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 107 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Slovensky | 107
7 Sériové číslo
Technické údaje
8 Držiak
Bodový laser
Vecné číslo
GPL 3
Professional
10 Otvory držiaka na skrutky
3 601 K66 1..
11 Vedenie remeňa
Pracovný dosah
30 m
± 0,3 mm/m
Presnosť nivelácie
± 5°
± 3°
Doba nivelácie typicky
<4 s
– 10 °C ... +50 °C
Skladovacia teplota
– 20 °C ... +70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu
max.
2
Typ lasera
17 Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča*
18 Statív*
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé
do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.
Montáž
635 nm, <1 mW
Statívové uchytenie
1/4"
3 x 1,5 V LR6 (AA)
Doba prevádzky cca
24 h
Hmotnosť podľa
EPTA-Procedure 01/2003
0,25 kg
104 x 80 x 40 mm
Druh ochrany
IP 5X
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku Vášho
produktu, pretože obchodné názvy meracích prístrojov
sa môžu odlišovať.
Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho
prístroja slúži sériové číslo 7 na typovom štítku.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na
používanie.
1 Výstupný otvor laserového lúča
2 Aretácia veka priehradky na batérie
3 Viečko priehradky na batérie
4 Vypínač
5 Výstražný štítok laserového prístroja
Bosch Power Tools
16 Ochranná taška
90 %
Laserová trieda
6 Statívové uchytenie 1/4"
13 Statívové uchytenie 1/4" na držiaku
15 Meracia platnička s pätkou*
Prevádzková teplota
Rozmery
12 Magnety
14 Statívové uchytenie 5/8" na držiaku
Rozsah samonivelácie
typicky pozdĺž
– pozdĺžnej osi
– priečnej osi
Batérie
9 Aretačná skrutka držiaka
Vkladanie/výmena batérií
Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangánových
batérií.
Ak chcete otvoriť veko priehradky na batérie 3
otočte aretáciu 2 v smere pohybu hodinových
ručičiek do polohy
a veko priehradky na batérie odoberte. Vložte batérie, ktoré sú súčasťou
základnej výbavy prístroja. Dajte pozor na
správne pólovanie podľa vyobrazenia na vnútornej strane priehradky na batérie.
Veko priehradky na batérie založte na dolnej
strane telesa prístroja a potom ho hore zatlačte.
Aretáciu 2 pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy , aby ste veko
priehradky na batérie zaaretovali.
Ak laserové lúče blikajú pri prevádzke v pomalom rytme, batérie sú slabé. Po prvom zablikaní
sa môže merací prístroj používať ešte cca
8 hodín.
Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.
f Keď merací prístroj n ebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Počas dlhšieho
skladovania meracieho prístroja môžu batérie
skorodovať a samočinne sa vybiť.
1 609 929 S08 | (30.9.08)