Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 152 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
152 | Srpski
Tačnost nivelisanja
A
Uticaji tačnosti
B
180˚
Najveći uticaj vrši temperatura okoline. Posebno
temperaturne razlike koje se kreću od tla na
gore mogu skrenuti laserski zrak.
Pošto je sloj temperature u blizini poda najveći,
trebali bi merni alat po mogućnosti da montirate
na uobičajen stativ i postavite u sredinu radne
površine.
Pored spoljnih uticaja mogu uticati na odstupanja i uticaji specifični za aparate (kao bez tačke:
padovi ili snažni potresi). Stoga preispitajte pre
svakog početka rada tačnost mernog alata.
Ako bi merni alat pri jednoj od kontrola prekoračio maksimalno odstupanje, onda neka ga
popravi neki Bosch-servis.
– Okrenite merni alat za 180°, iznivelišite ga i
markirajte sredinu tačke laserskog zraka na
zidu preko puta B (tačka II).
– Postavite merni alat ne okrećući ga blizu
zida B, uključite ga i pustite da se niveliše.
A
B
Kontrola horizontalne tačnosti nivelisanja
Za kontrolu potrebna Vam je jedna slobodna
merna linija od 20 m na čvrstoj podlozi izmedju
dva zida A i B.
– Montirajte merni alat blizu zida A na držač
odnosno stativ, ili ga postavite na čvrstu,
ravnu podlogu. Uključite merni alat.
A
B
– Centrirajte merni alat po visini tako (pomoću
stativa ili u datom slučaju sa podmetačima),
da sredina tačke laserskog zraka tačno
pogadja prethodno markiranu tačku II na
zidu B.
20 m
– Usmerite horizontalan laserski zrak na bliski
zid A i pustite merni alat da se niveliše.
Markirajte sredinu laserske tačke na zidu
(tačka I).
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Bosch Power Tools