Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 55 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Dansk | 55
7 Serienummer
Tekniske data
8 Holder
Punktlaser
Typenummer
10 Holderens skruehuller
3 601 K66 1..
11 Bælteføring
30 m
Arbejdsområde
± 0,3 mm/m
Nivelleringsnøjagtighed
9 Stilleskrue til holder
GPL 3
Professional
12 Magnete
13 Stativholder 1/4" på holderen
14 Stativholder 5/8" på holderen
Selvnivelleringsområde
typisk langs med
– længdeaksen
– tværaksen
± 5°
± 3°
16 Beskyttelsestaske
Nivelleringstid typisk
<4 s
18 Stativ*
15 Måleplade med fod*
Driftstemperatur
– 10 °C ... +50 °C
Opbevaringstemperatur
– 20 °C ... +70 °C
90 %
Relativ luftfugtighed max.
635 nm, <1 mW
1/4"
Stativholder
3 x 1,5 V LR6 (AA)
24 h
Driftstid ca.
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003
Mål
0,25 kg
104 x 80 x 40 mm
Tæthedsgrad
IP 5X
Vær opmærksom på dit måleværktøjs typenummer (på
typeskiltet), handelsbetegnelserne for de enkelte måleværktøjer kan variere.
Dit måleværktøj identificeres entydigt vha. serienummeret 7 på typeskiltet.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af måleværktøjet på
illustrationssiden.
1 Åbning til laserstråle
2 Låsning af låg til batterirum
3 Låg til batterirum
4 Start-stop-kontakt
5 Laser-advarselsskilt
6 Stativholder 1/4"
Bosch Power Tools
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det
fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
2
Laserklasse
Lasertype
Batterier
17 Specielle laserbriller*
Montering
Isætning/udskiftning af batterier
Det anbefales, at måleværktøjet drives med Alkali-Mangan-batterier.
Batterirummet åbnes 3 ved at dreje fastlåsningen 2 til højre i position
og trække låget til
batterirummet af. Sæt de medleverede batterier
i. Kontrollér at polerne vender rigtigt som vist på
indersiden af batterirummet.
Anbring låget til batterirummet forneden på huset og tryk det fast opad. Drej låsningen 2 til
venstre i position
for at låse låget til batterirummet.
Blinker laserstrålerne langsomt i drift, er batterierne svage. Måleværktøjet kan efter det første
blinke køre i endnu ca. 8 h.
Skift altid alle batterier på en gang. Batterierne
skal stamme fra den samme fabrikant og have
den samme kapacitet.
f Tag batterierne ud af måleværktøjet, hvis
måleværktøjet ikke skal bruges i længere
tid. Batterierne kan korrodere og aflade sig
selv, hvis de bliver siddende i måleværktøjet
i længere tid.
1 609 929 S08 | (30.9.08)