Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 96 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
96 | Polski
A
B
180˚
– Z różnicy d między oboma zaznaczonymi
punktami I i III na ścianie A wyniknie rzeczywiste odchylenie urządzenia pomiarowego
od pozycjonowanej wysokości.
Na odcinku pomiarowym wynoszącym
2 x 20 m = 40 m odchylenie nie może przekraczać:
40 m x ± 0,3 mm/m = ± 12 mm.
Różnica d między punktami I i III może więc
wynosić maksymalnie 12 mm.
– Obrócić urządzenie pomiarowe o 180°,
wypoziomować i zaznaczyć środek punktu
wiązki na przeciwległej ścianie B (punkt II).
– Przestawić urządzenie pomiarowe (nie obracając go) w pobliże ściany B, włączyć i rozpocząć niwelację.
A
B
Kontrola dokładności niwelacyjnej w pionie
Do przeprowadzenia kontroli konieczny jest
swobodny odcinek pomiarowy pomiędzy
podłogą i sufitem, wynoszący ok. 5 m.
– Nakreślić prostą linię na suficie.
– Zamocować urządzenie pomiarowe w uchwycie lub na statywie. Włączyć urządzenie
pomiarowe i ustawić je w taki sposób, by
dolna wiązka pionowa była widoczna na
podłodze.
5m
– Urządzenie pomiarowe należy ustawić na
takiej wysokości (za pomocą statywu lub
podkładek), by środek punktu wiązki lasera
trafiał dokładnie w środek punktu II na
ścianie B.
A
180˚
B
d
– Ustawić urządzenie pomiarowe w taki sposób, by górna wiązka pionowa nakierowana
była na nakreśloną linię na suficie. Odczekać
samoniwelację urządzenia pomiarowego.
Zaznaczyć środek górnego punktu laserowego na linii nakreślonej na suficie (punkt I).
Oprócz tego zaznaczyć środek dolnego
punktu laserowego na podłodze (punkt II).
d
– Przekręcić urządzenie pomiarowe o 180°,
nie zmieniając wysokości. Rozpocząć niwelację i zaznaczyć środek punktu wiązki lasera
na ścianie A (punkt III). Należy przy tym zwrócić uwagę, by punkt III znajdował się możliwie dokładnie ponad lub poniżej punktu I.
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Bosch Power Tools