Severin EK 3060 Download

Transcript
FIN
Munankeitin
●
Hyvä asiakas,
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttämistä.
●
●
Verkkoliitäntä
Laite tulee liittää määräysten mukaisesti
asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen
arvokilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien
CE-merkintöjä koskevien direktiivien
mukainen.
●
●
Osat
1. Arvokilpi
2. Virtajohto ja pistoke
3. Käynnistyspainike ja merkkivalo
4. Keittoajan säädin
5. Vesisäiliö
6. Munanpidin
7. Kansi jossa höyrynpoistoaukko
8. Kuppi jossa munanlävistin
●
●
●
Tärkeitä turvallisuusohjeita
● Ennen käyttöä laite ja mahdolliset
lisäosat tulee tarkistaa vaurioiden varalta.
Jos laite putoaa kovalle alustalle, sitä ei
saa enää käyttää: näkymättömätkin
vauriot voivat aiheuttaa vaaratilanteita
laitetta käytettäessä.
● Munankeittimen kosketuspinnat käytön
aikana kuumia. Käsittele kuumaa laitetta
vain kahvasta.
● Varo kannesta purkautuvaa kuumaa
höyryä.
● Munanlävistimen käyttöön liittyy
loukkaantumisvaara, ole siis varovainen.
● Älä koskaan poistu paikalta laitteen
ollessa toimintakunnossa.
● Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), jotka eivät ole
fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin
kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja
tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos
henkilöiden turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä
alussa.
Lapsia on valvottava, jotta estetään,
etteivät he leiki laitteella.
Varo, ettei liitäntäjohto kosketa
munankeittimen kuumia osia. Älä kierrä
johtoa lämpimän laitteen ympärille.
Katkaise virta laitteesta aina käytön
jälkeen ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
Tee samoin,
- jos laitteessa on toimintahäiriö
- ennen kuin puhdistat laitteen.
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä
vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina
pistokkeeseen.
Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti
vaurioiden varalta. Jos johdossa on vikaa,
laitetta ei saa enää käyttää.
Jos laite vahingoittuu väärinkäytön
seurauksena tai siksi, että annettuja
ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei
vastaa aiheutuneista vahingoista.
Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää
kaupallisiin tarkoituksiin.
Turvallisuusmääräykset vaativat, että
sähkölaitteen
saa
korjata
ja
liitäntäjohdon uusia ainoastaan
sähköalan ammattilainen. Näin vältytään
vaarallisilta tilanteilta. Jos laite vaatii
huoltoa tai korjausta, lähetä se
huoltoliikkeeseemme. Osoitteen löydät
tämän käyttöohjeen liitteestä.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Puhdista vesisäiliö, munanpidin ja kansi
kostealla kankaalla.
Munankeittimen käyttö
- Kaada mittakuppi täyteen kylmää vettä
ja kaada se vesisäiliöön.
- Lävistä
munien
tylppä
pää
munanlävistimellä. Se vähentää munin
halkeilua keittämisen aikana.
- Aseta munat pitimeen, laita pidin
vesisäiliöön ja sulje kansi.
- Valitse haluamasi kovuusaste keittoajan
22