Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
Riešenie problémov
Porucha
Systém
Pozorovanie
Príčina
reťazová píla nefunguje
celkový
elektrický motor nefunguje
nedostatočný výkon
uhlíkové kefky
nízka ťažná sila
mazanie reťaze nefunguje
olejová nádrž, olejové
čerpadlo
na pílovej reťazi nie je
žiadny olej
brzda reťaze
brzda
zastavovacia brzda
brzda
pílová reťaz sa okamžite
nezastaví
pílová reťaz pokračuje v
pohybe
bez prívodu elektrickej
energie
chybný kábel
brzda reťaze je aktivovaná
vyhorená sieťová poistka
uhlíkové kefky sú
opotrebované
olejová nádrž je prázdna,
znečistená olejová
vodiaca drážka
brzdový pás je
opotrebovaný
uhlíkové kefky sú
opotrebované
Pokyny na pravidelnú údržbu
Na zaistenie dlhej životnosti, predídenie poškodeniu a zabezpečenie plnej funkčnosti bezpečnostných funkcií je
potrebné pravidelne vykonávať nasledujúcu údržbu. Právo na záruku je možné uznať len v prípade pravidelného a
správneho vykonávania tejto činnosti. Pri nedodržiavaní predpísanej údržby môže dôjsť k nehodám!
Užívateľ elektrickej reťazovej píly nesmie vykonávať údržbu, ktorá nie je popísaná v tomto návode na obsluhu. Všetky
takéto práce musí vykonávať servisné stredisko spoločnosti MAKITA.
Bežná práca
Elektrická reťazová
píla
Plastová skriňa
Pílová reťaz
Vodiaca lišta
Vždy pred každým
pustením píly
Reťazové koleso
Brzda reťaze
Zastavovacia brzda
Pílová reťaz
Vodiaca lišta
Mazanie reťaze
Brzda reťaze
Zastavovacia brzda
Hlavný sieťový vypínač
Sieťový prívodný kábel
Po každom vypnutí
Uskladnenie
Uzáver olejovej nádrže
Vodiaca lišta
Nosič reťaze
Olejová nádrž
reťazovej píly
Pílová reťaz/vodiaca
lišta
Elektrická reťazová
píla
Pravidelne čistite zovňajšok náradia.
Skontrolujte z pohľadu prasklín a trhlín. V prípade
poškodenia nechajte bezodkladne opraviť v servisnom
stredisku.
Pravidelne ostrite.
V správny čas vymeňte.
Otočte po určitom časovom období používania, čím
zabezpečíte rovnomerné opotrebovanie nosných povrchov.
V správny čas vymeňte.
V správny čas nechajte vymeniť v servisnom stredisku.
Pravidelne nechajte skontrolovať v servisnom stredisku.
Pravidelne nechajte skontrolovať v servisnom stredisku.
Skontrolujte poškodenia a ostrosť.
Skontrolujte napnutie reťaze.
Skontrolujte poškodenie a v prípade potreby odstráňte
ostriny.
Kontrola funkčnosti.
Kontrola funkčnosti.
Kontrola funkčnosti.
Kontrola funkčnosti.
V prípade poškodenia nechajte vymeniť v servisnom
stredisku.
Skontrolujte z pohľadu tesnosti.
Vyčistite otvor prívodu oleja.
Vyčistite, a to najmä olejovú vodiacu drážku.
Vyprázdnite
Demontujte, vyčistite a jemne namažte.
Vyčistite vodiacu drážku vodiacej lišty.
Bezpečne uskladnite na suchom mieste. Po dlhom období
skladovania nechajte elektrickú reťazovú pílu skontrolovať
v servisnom stredisku (zvyš-kový olej môže stuhnúť s
dôsledkom zanesenia ventilu olejového čerpadla).
113