Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
ČESKY (Originální návod)
Děkujeme, že důvěřujete našim výrobkům
Blahopřejeme k nákupu nové elektrické řetězové
pily MAKITA. Jsme přesvědčeni, že budete s tímto
moderním zařízením spokojeni.
Elektrické řetězové pily MAKITA jsou charakteristické
svou robustností, velmi účinnými motory a vysokými
rychlostmi řetězu pro zajištění vynikajících řezných
vlastností. Jsou vybaveny řadou špičkových zařízení,
jsou lehké, praktické a okamžitě použitelné všude tam,
kde je k dispozici elektrická energie.
K zaručení optimální funkce a výkonu elektrické
řetězové pily a k zajištění vaší osobní bezpečnosti
bychom vás rádi požádali o následující:
Před prvním uvedením elektrické řetězové pily
do provozu si řádně prostudujte tento návod
k obsluze a pečlivě dodržujte bezpečnostní
směrnice. V opačném případě může dojít k
vážnému zranění obsluhy nebo okolostojících
osob.
Symboly
Na řetězové pile a v návodu k obsluze si všimnete
následujících symbolů:
Přečtěte si návod k obsluze
a dodržujte varování i
bezpečnostní opatření!
Buďte obzvláště opatrní a
dávejte pozor!
Dvojitá ochranná izolace
Používejte ochrannou přilbu a
ochranu zraku a sluchu!
Olej na pilový řetěz
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
Jestliže je kabel poškozený,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
Uvolněná brzda řetězu
Aktivovaná řetězová brzda
Zpětný vrh!
Zakázáno!
..... mm
Směr pohybu řetězu
Maximální přípustná délka řezu
Noste ochranné rukavice!
První pomoc
Recyklace
Značka CE
Pamatujte na naše životní
prostředí! Elektrické přístroje
nesmějí být likvidovány
v komunálním odpadu!
Pokud již není možné přístroj
používat, zeptejte se příslušného
podniku pro likvidaci odpadů na
opatření, nutná při likvidaci.
Aby se zabránilo ohrožení třetích
osob defektním přístrojem,
odřízněte přívodní vedení těsněn u
krytu.
POZOR! Před oddělením
přívodního vedení vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Hrozí
nebezpečí ohrožení života ránou
elektrickým proudem!
Chraňte před vlhkem!
115