Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
Technické údaje
UC3030A
UC3530A / AP UC4030A / AP
Typ řetězu
Dělení řetězu
inch
Délka řetězu
cm
Max. rychlost řetězu
m/s
13,3
Akustický výkon LWA av
do EN 60745
dB (A)
101,8
Hladina zvuk. tlaku LpA av
na pracovišti do EN 60745
dB (A)
90,8
Nejistota
dB (A)
K=0,73
Zrychlení kmitání
ah,w av dle EN 60745
3/8”
30
35
40
- Obloukové držadlo
m/s2
- Zadní držadlo
m/s2
5,6
Nejistota
m/s2
K=1,5
automatické
ml
140
Přenos výkonu
přímý
Ochrana proti přetížení
elektrická
Řetězová brzda
ručně aktivovaná
Doběhová brzda
Hmotnost
(Hmotnost dle EPTA – Procedure
01/2003)
Ochranná izolace
Prodlužovací kabel
(není součástí dodávky)
45
4,7
Olejové čerpadlo
Obsah olejové nádrže
UC4530A
092
elektrická
kg
5,0
5,1
5,2
5,3
Třída II (dvojtá izolace)
DIN 57282/ HO 7RN-F
L= max. 30 m, 3 x 1,5 mm2
• Díky našemu trvalému programu výzkumu a vývoje mohou být zde uvedené specifikace změněny i bez předchozího
upozornění.
• Specifikace se mohou v různých zemích lišit.
• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změřena v souladu se standardní testovací metodou a může být využita ke
srovnávání nářadí mezi sebou.
• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž využít k předběžnému posouzení vystavení jejich vlivu.
VAROVÁNÍ:
• Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí.
• Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v aktuálních podmínkách zajistěte bezpečnostní opatření k ochraně
obsluhy (vezměte v úvahu všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří kromě doby pracovního nasazení i doba,
kdy je nářadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).
121