Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
Servis, náhradní díly a záruka
Údržba a opravy
Údržba a opravy moderních elektromotorů a všech bezpečnostních zařízení vyžadují kvalifikované technické školení a
speciální dílnu vybavenou odpovídajícím nářadím a zkušebními zařízeními.
Veškeré práce, jež v tomto návodu k obsluze nejsou popsány, musí být realizovány pouze v servisním středisku
MAKITA.
Servisní střediska MAKITA jsou vybavena nezbytným zařízením s vyškoleným a zkušeným personálem připraveným
ke správnému řešení situací a poskytnutí správných doporučení ve všech záležitostech.
Pokusy o opravu prováděné třetími stranami či neautorizovanými osobami zneplatní veškeré záruční nároky.
Náhradní díly
Spolehlivý a plynulý chod zařízení i bezpečnost řetězové pily závisí také na kvalitě použitých náhradních dílů.
Používejte pouze originální náhradní díly MAKITA.
Jen originální náhradní díly a příslušenství zaručí nejvyšší úroveň kvality materiálu, rozměrů, funkce a bezpečnosti.
Originální náhradní díly a příslušenství zakoupíte u místního prodejce. Prodejce má rovněž k dispozici seznamy
příslušných náhradních dílů, v nichž vyhledá čísla potřebných součástí, a navíc je neustále informován o nejnovějších
vylepšeních a inovacích náhradních dílů. Chcete-li najít kontakt na místního distributora, navštivte webovou adresu
www.makita-outdoor.com
Pamatujte, že použití jiných než originálních náhradních dílů MAKITA automaticky ruší platnost záruky na výrobek
MAKITA.
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
ALA
884666D204