Download DeWalt DC720 Technical data

Transcript
NORSK
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer overens med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTs serviceorganisasjon.
Det å bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
2. Sett inn batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
BRUK
Anvisninger for bruk
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 7)
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Innsetting og fjerning av
batteripakke fra verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: Risikoen for alvorlig
personskader vil kunne reduseres
ved at man slår av verktøyet og
kobler fra batteripakken før det
utføres justeringer eller montering/
demontering av tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd
på toppen av drillen (k) som vist, med den andre
hånden på hovedhåndtaket (i).
Bryter for variabel hastighet (fig. 1)
Slå på verktøyet ved å klemme på utløseren (a).
Slå av verktøyet ved å slippe opp utløseren.
Verktøyet er utstyrt med en brems. Ambolten
stopper så snart utløserbryteren er helt utløst.
MERK: Uavbrutt bruk under ujevn hastighet
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet.
Forover/revers kontrollknapp
(fig. 1)
INSTALLERING AV BATTERIPAKKEN I
VERKTØYSHÅNDTAKET
En forover-/reversknapp (b) bestemmer retningen
verktøyet skal brukes og tjener også som låseknapp.
1. Tilpass sokkelen på verktøyet til hakket på
innsiden av verktøyshåndtaket (fig. 2).
2. Skyv batteripakken godt inn i håndtaket til du
hører at det låses på plass.
VED FJERNING AV BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets utløsningsknapper (h) og trekk
ut batteripakken fra verktøyshåndtaket.
Ved valg av forover omdreining, frigjør
utløserbryteren og trykk ned forover-/
reverskontrollknappen på høyre siden av verktøyet.
Ved valg av revers, trykk ned forover-/
reverskontrollknappen på venstre siden av verktøyet.
Midtstillingen på kontrollknappen låser verktøyet i
av-stilling. Påse at avtrekkeren er i fri når stillingen på
kontrollknappen forandres.
119