Download Tristar BL- 4010

Transcript
Wytyczne dotyczące ochrony środowiska
RO
Funcţionare şi întreţinere
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadkami z gospodarstwa
domowego, lecz należy dostarczyć je do punktu zbiorczego domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol, umieszczony na
urządzeniu, w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu, ma za zadanie zwrócić
Państwa uwagę na ten ważny aspekt. Materiały użyte do produkcji urządzenia,
nadają się do ponownego przetworzenia. Oddając zużyte urządzenia domowe
do ponownego przetworzenia, przyczyniają się Państwo do ochrony
środowiska naturalnego. O informacje dotyczące punktu przetwórstwa
wtórnego, należy poprosić władze lokalne.
Opakowanie
Opakowanie nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia, należy składować je oddzielnie.
Produkt
Urządzenie posiada oznakowanie zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie
prawidłowego przetworzenia zużytego produktu zapobiega niepomyślnym skutkom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Scoateţi toate materialele de ambalare.
Verificaţi ca tensiunea reţelei să corespundă cu cea specificată pe aparat.
Tensiune nominală: C.a. 220-240V 50Hz
Întotdeauna aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă şi asiguraţi un spaţiu liber de cel
puţin 10 cm în jurul acestuia. Acest aparat nu este adecvat pentru instalarea sau utilizarea în
aer liber.
Înainte de prima utilizare
Înaintea primei utilizări, spălaţi aparatul şi toate piesele furnizate, în apă caldă cu detergent.
Clătiţi şi uscaţi foarte bine. Aceste piese nu pot fi spălate în maşina de spălat vase.
Atenţie! Nu scufundaţi niciodată baza aparatului (nr. 5) în apă sau în alte lichide. Curăţaţi baza
acestuia cu o cârpă moale şi umedă.
Atenţie! Lamele discului de feliat şi de tăiere (nr. 7), precum şi lama pentru tocat (nr. 8) sunt
foarte ascuţite. Prin urmare, evitaţi contactul fizic cu acestea. În caz contrar, vă puteţi
accidenta sever.
Utilizarea aparatului cu lama de tocat
Aşezaţi baza aparatului (nr. 5) pe o suprafaţă stabilă. Aparatul
nu trebuie aşezat în apropierea unei chiuvete plină cu apă.
Asiguraţi-vă că ştecărul nu este în priză şi că selectorul de
turaţie (nr. 6) este în poziţia „0”.
Aşezaţi bolul (nr. 4) pe baza aparatului şi rotiţi-l în sens invers
acelor de ceas, până când auziţi un sunet; în caz contrar,
aparatul nu va funcţiona în siguranţă. Aşezaţi lama pentru tocat
(nr. 8). Aşezaţi ingredientele în bol.
Deklaracja Zgodności UE
Urządzenie zaprojektowano, wyprodukowano i wprowadzono na rynek, zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa, podanymi w Dyrektywie Niskiego Napięcia - nr 2006/95/EC, Dyrektywie
Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) – nr 2004/108/EC oraz wymogami Dyrektywy
93/68/EEC.
Pentru modul de funcţionare în ritm lent,
alegeţi 1, pentru ritm alert alegeţi 2 şi 0
pentru oprire. Pentru o funcţionare scurtă în
ritm rapid, selectaţi modul Pulse (Puls) şi nu
trebuie să continuaţi să ţineţi butonul în
această poziţie, datorită posibilităţii de
supraîncălzire a motorului.Lăsaţi aparatul să
se răcească, înainte de a continua utilizarea
acestuia.
Închidere de siguranţă.
Rotiţi capacul în sens invers acelor de ceas şi asiguraţi-vă că accesoriul capacului glisează în
locaşul de siguranţă. În caz contrar, aparatul nu va funcţiona în siguranţă.
Utilizarea aparatului cu discul de tăiere şi de tocat
Aşezaţi baza aparatului (nr. 5) pe o suprafaţă stabilă. Aparatul nu trebuie aşezat în apropierea
unei chiuvete plină cu apă. Asiguraţi-vă că ştecărul nu este în priză şi că selectorul de turaţie
(nr. 6) este în poziţia „0”. Aşezaţi bolul (nr. 4) pe baza aparatului şi rotiţi-l în sens invers acelor
de ceas, până când auziţi un sunet; în caz contrar, aparatul nu va funcţiona în siguranţă.
Introduceţi discul din plastic (nr. 2) în bol, aşezaţi discul de feliat şi de tocat pe cel din plastic.
Pentru discurile de tăiere, asiguraţi-vă că lama este în partea de sus. Pentru răzuire, rotiţi
discul, astfel încât partea de răzuit să fie în partea de sus.
.
65
66