Download Makita BTD042 Instruction manual

Transcript
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν την εκτέλεση εργασιών µε τη συσκευή
διαβεβαιώνεστε πάντοτε, για το τι η συσκευή
σβήστηκε µε αποµακρυσµένο το συσσωρευτή.
Αντικατάσταση καρβουνάκια (Εικ. 15 και 16)
Τα καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται, ταν
έχουν φθαρεί µέχρι το σηµείο µαρκαρίσµατος. Τα
δύο
ταυτσηµα
καρβουνάκια
πρέπει
να
αντικαθίστανται ταυτχρονα.
Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των
προϊντων µας πρέπει οι επισκευές, εργασίες
συντήρησης ή ρυθµίσεις να εκτελούνται απ
εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια σέρβις πελατών
Μάκιτα.
62