Download Brodit ProClip 522257

Transcript
27 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 522257
522257 Passiv hållare med kulled
Med din handdator i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Hållare till handdatorer
är monterade på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Det är enkelt att sätta
handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Du kan ansluta t ex en laddkabel till handdatorn när den
sitter i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285222571
Artikel nr 522257 passar till:
Dolphin 99EX
Honeywell Dolphin 99EX
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra åt skruven så att hållaren
sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)