Tristar Electrical heating under blanket Download

Transcript
HL_Heating Blanket P101 D106.book Page 1 Monday, July 11, 2011 5:14 PM
®
HEATING BLANKET P101
USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO / BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING / ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE
MANUALE D’USO / MANUAL DO UTILIZADOR
UŽIVATELSKÁ PÍRUKA / / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSUGI / UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL
V1.0 - 07/11