Download Bosch PSB 650 RE

Transcript
OBJ_BUCH-911-002.book Page 117 Monday, September 7, 2009 1:08 PM
Suomi | 117
Poranistukan vaihto (PSB 650 RE/
PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
Poranistukan irrotus (katso kuva L)
Kiinnitä kuusiokoloavaimen 25 lyhyempi sanka
pikaistukkaan 2.
Aseta sähkötyökalu tukevalle alustalle, esim.
työpenkille. Pidä kiinni sähkötyökalusta, paina
karan lukituspainiketta 24 ja irrota pikaistukka 2
kiertämällä kuusiokoloavainta 25 suuntaan n.
Kiinnijuuttunut poraistukka irrotetaan kevyellä
lyönnillä kuusiokoloavaimen 25 pidemmälle varrelle. Poista kuusiokoloavain pikaistukasta ja
kierrä pikaistukka kokonaan irti.
Poranistukan asennus (katso kuva M)
Pikaistukan asennus tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
Istukka tulee kiristää paikoilleen n.
25–35 Nm kiristysmomentilla.
Käyttö
Käyttöönotto
f Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen
jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Kiertosuunnan asetus (katso kuvat N–O)
Suunnanvaihtokytkimellä 7 voit muuttaa sähkötyökalun kiertosuunnan. Käynnistyskytkimen 8
ollessa painettuna tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.
Kierto oikealle: Porausta ja ruuvinkiertoa varten
painat suunnanvaihtokytkintä 7 vasemmalle vasteeseen asti.
Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden
avaamista ja uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkintä 7 oikealle vasteeseen asti.
Käyttömuodon asetus
Iskuporaus
Aseta vaihtokytkin 4 tunnukselle ”Iskuporaus”.
Vaihtokytkin 4 lukkiutuu tuntuvasti, ja sitä voi
käyttää myös moottorin käydessä.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkintä 8 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 8 painamalla
lukituspainiketta 6.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 8 vapaaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 6, paina ensin käynnistyskytkintä 8 lyhyesti ja päästä se sitten vapaaksi.
Kierrosluvun/iskuluvun asetus
Voit säätää käynnissä olevan sähkötyökalun kierroslukua/iskulukua portaattomasti, riippuen siitä miten syvälle painat käynnistyskytkintä 8.
Kevyt käynnistyskytkimen 8 painallus aikaansaa
alhaisen kierrosluvun/iskuluvun. Paineen kasvaessa nousee kierrosluku/iskuluku.
Kierrosluvun/iskuluvun esivalinta
(PSB 650 RE/PSB 6500 RE/PSB 650 RA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 14 voit
asettaa tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun myös
käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaalista ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää
käytännön kokein.
Elektroninen kierrosluvun esivalinta
(PSB 750 RCE/PSB 750 RCA)
Kierrosluvun esivalinnan säätöpyörällä 5 voit
asettaa tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun myös
käytön aikana.
Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaalista ja työolosuhteista ja se voidaan määrittää
käytännön kokein.
Kun työskennellään pienellä kierrosluvulla.
Poraus ja ruuvinvääntö
Aseta vaihtokytkin 4 tunnukselle ”Poraus”.
Bosch Power Tools
2 609 004 159 | (7.9.09)