Severin EK 3060 Download

Transcript
przyłączeniowego. Jeśli urządzenie
wymaga naprawy, prosimy wysłać je do
jednego z naszych działów obsługi
klienta. Odpowiednie adresy znajdują się
w karcie gwarancyjnej w języku polskim.
Konserwacja i czyszczenie
● Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy zawsze pamiętać o wyjęciu
wtyczki z gniazda, ochłodzeniu aparatu i
wylaniu resztki wody z pojemnika.
● Zanurzanie suszarki w wodzie i mycie jej
wodą jest niedozwolone i może grozić
porażeniem prądem.
● Aby uniknąć zmatowienia lub
zarysowania polerowanych powierzchni,
podczas czyszczenia nie należy korzystać
z materiałów ściernych ani z działających
agresywnie środków czyszczących.
- Pojemnik z wodą wystarczy przetrzeć
wilgotną szmatką.
- Ewentualnie tworzący się w pojemniku
na wodę osad kamienia można usunąć za
pomocą wody z octem. Po takim zabiegu
należy aparat uruchomić na jeden pełny
cykl w celu usunięcia resztek octu.
- Po skończeniu pokrywę i podstawkę na
jajka należy starannie opłukać i wytrzeć
do sucha.
Przed pierwszym użyciem
Oczyścić pojemnik na wodę, podstawkę na
jajka i pokrywę wilgotną szmatką.
Korzystanie z aparatu do gotowania jajek
- Napełnić kubek wodą zgodnie z miarką i
przelać odmierzoną ilość wody do
pojemnika aparatu.
- Przebić grubszy wierzchołek jajka przy
użyciu perforatora. Zmniejszy to ryzyko
pęknięcia skorupki w trakcie gotowania.
- Ułożyć jajka w podstawce, umieścić
podstawkę nad pojemnikiem i nakryć
pokrywą.
- Za pomocą regulatora czasu gotowania
wybrać odpowiedni stopień twardości:
na miękko
średnio
na twardo
● Oznaczenia odnoszą się do jajek o
średnim rozmiarze. Regulator można
jednak ustawić w dowolnym położeniu,
uwzględniając liczbę i wielkość
gotowanych jajek.
- Wetknąć wtyczkę do gniazdka i włączyć
aparat za pomocą włącznika. światełko
na włączniku zapali się.
- Koniec gotowania jajek oznajmiany jest
sygnałem dźwiękowym.
- Wyłączyć urządzenie. światełko na
włączniku zgaśnie. Wyjąć wtyczkę z
kontaktu.
- Ostrożnie zdjąć rozgrzaną pokrywę i
ustawić na podłożu odpornym na wysoką
temperaturę. Ostrzeżenie: po zdjęciu
pokrywy uwolniona zostanie gorąca para
wodna.
- Wyjąć podstawkę z jajkami i umieścić ją
od razu pod strumieniem zimnej wody.
Uwaga: jajka pozostawione w aparacie
bez ochłodzenia zimną wodą będą nadal
twardniały.
Utylizacja
Nie należy wyrzucać starych lub
zepsutych urządzeń do domowego
kosza na śmieci, lecz oddawać je
do specjalnych punktów zbiórki.
Gwarancja
Na sprzęt SEVERIN udzielana jest 2-letnia
gwarancja, na podstawie i według warunków
karty gwarancyjnej wydanej przez
wyłącznego przedstawiciela SEVERIN w
Polsce, GAMMA Kluczbork.
Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną
zapewnia autoryzowana sieć serwisowa na
terenie całej Polski.
25