Download ASUS SB7825 User's Manual

Transcript
Umanjenje
Uvećanje
Sastavite dva prsta na panelu dodirnog
ekrana.
Raširite dva prsta na panelu dodirnog
ekrana.
Tapnuti i zadržati
Tapnuti/dvaput tapnuti
•
•
•
22
Da biste pomerili aplikaciju, tapnite
i zadržite pločicu aplikacije i
prevucite je na novu lokaciju.
Da biste zatvorili aplikaciju, tapnite
i zadržite gornju stranu aplikacije
koja se izvodi i prevucite je na donji
deo ekrana da biste je zatvorili.
•
Tapnite aplikaciju da biste je
pokrenuli.
U Desktop režimu, dvaput tapnite
aplikaciju da biste je pokrenuli.
E-priručnik za ASUS VivoTab