Download Philips HR1870

Transcript
64
Nederlands
-- Als u barstjes in het filter ontdekt of het filter anderszins beschadigd is, gebruik het apparaat dan
niet meer en neem contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum.
-- Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de vultrechter terwijl het apparaat loopt. Gebruik
hiervoor uitsluitend de stamper.
-- Raak de kleine messen onder in het filter niet aan. Deze zijn zeer scherp.
-- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.
-- Houd het oppervlak waarop het apparaat staat en de bodem van het apparaat schoon om er
zeker van te zijn dat het apparaat stabiel staat.
Let op
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
-- Houd het apparaat niet vast aan de vergrendelarm wanneer u het verplaatst.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips
worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Zorg dat alle onderdelen op de juiste wijze zijn bevestigd voordat u het apparaat inschakelt.
-- Gebruik het apparaat alleen als de vergrendelarm in de vergrendelde stand staat.
-- Duw de vergrendelarm pas omlaag naar de ontgrendelde stand nadat u het apparaat hebt
uitgeschakeld en het filter tot stilstand is gekomen.
-- Gebruik de citruspers nooit langer dan 10 minuten achter elkaar.
-- Dompel de tandwielbehuizing nooit in water en spoel deze nooit af onder de kraan.
-- Doe de tandwielbehuizing nooit in de vaatwasmachine.
-- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Veiligheidsvoorziening
-- Dit apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die beschermt tegen oververhitting als
gevolg van overmatige belasting. Bij oververhitting activeert de sapcentrifuge automatisch de
overbelastingsbeveiliging en schakelt het apparaat zichzelf uit. Zet als dit gebeurt de
bedieningsknop op 0, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten
afkoelen. Verwijder de sapkan, het deksel, de sapopvangbak en de ingebouwde pulpopvangbak
en druk vervolgens op de overbelastingsbeveiligingsknop aan de onderkant van de
motorunit (fig. 2).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Voor het eerste gebruik
Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en opbergen’).
Het apparaat gebruiken
Sapcentrifuge
De sapcentrifuge klaarmaken voor gebruik
1Zorg ervoor dat alle afneembare onderdelen schoon zijn (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en
opbergen’).
2Wikkel het netsnoer van de voet van de motorunit af (fig. 3).
3Plaats de ingebouwde pulpopvangbak op de motorunit (fig. 4).