Download Sharp R-822STWE microwave

Transcript
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
20. Rengör ugnen med jämna mellanrum och ta bort
eventuella matrester.
21. Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till en försämring av ytan vilket kan negativt påverka livslängden för apparaten och möjligen resultera i en farlig
situation.
22. Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i splittring av
glaset.
23. Ångtvätt får inte användas.
24. Se anvisningarna för rengöring av lucktätningar, håligheter och angränsande delar på sidan SE-26.
25. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
- personalköksutrymmen i butiker, kontor och andra
arbetsmiljöer,
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- bondgårdar;
- miljöer av typ bed and breakfast.
26. VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir
heta under användning. Försiktighet bör vidtas för att
undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år ska
hållas borta om de inte kontinuerligt övervakas.
27. Vid användning blir apparaten varm. Försiktighet bör
vidtas för att undvika att röra värmeelementen inuti
ugnen.
28. Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Små
barn bör hållas borta.
För att undvika risk för brand
1. Mikrovågsugnen bör inte lämnas utan uppsikt under användning. Effektnivåer som är för höga, eller
tillagningstider som är för långa, kan överhetta maten och orsaka brand.
SE-7