Download Sharp R-822STWE microwave

Transcript
INSTALLASJON
1. Fjern all emballasje fra innsiden av ovnsrommet og fjern
all beskyttelsesfilm fra mikrobølgekabinettets overflate.
Kontroller ovnen nøye for ethvert tegn på skade.
2. Plasser ovnen på en solid og jevn overflate som er sterk
nok til å tåle vekten av ovnen og det tyngste som vil
kunne bli tilberedt inne i den. Ikke plasser ovnen inne i
et skap.
3. Velg en flat overflate med stor nok plass til å sikre innog utgående ventilasjon. Den bakre overflaten skal plasseres mot en vegg.
• En minimumavstand på 20 cm er påkrevet mellom
ovnen og enhver tilstøtende vegg. En side må være
åpen.
• La det være en fri plass på 30 cm over ovnen.
• Ikke fjern føttene på bunnen av ovnen.
• Blokkering av innsug og/eller utluftingsåpninger kan
skade ovnen.
• Plasser ovnen så langt unna som mulig fra radioer og
TV-apparater. Bruk av mikrobølgeovn kan føre til forstyrrelser av radio- og TV-signaler.
0 cm
30 cm
20 cm
20 cm
min
85 cm
4. Ovnsdøren kan bli varm under tilberedning. Plasser
eller monter ovnen slik at bunnen på ovnen er minst
85 cm over gulvet. Hold barn vekke fra døren for å
unngå at de brenner seg.
5. Sett ovnens støpsel inn i en standard jordet stikkontakt.
NO-13