Download Sharp R-822STWE microwave

Transcript
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
For å unngå muligheten for skader
1. ADVARSEL:
Ikke bruk ovnen dersom den er skadet eller har en funksjonsfeil. Kontroller følgende før bruk:
a) Døren: Påse at døren lukkes korrekt og at den ikke er feiltilpasset eller skjev.
b) Hengsler og dørlåshaker; påse at hengslene og dørlåshakene ikke er ødelagte eller løse.
c) Dørpakninger og kontaktflater; påse at de ikke er skadet.
d) Inne i ovnen eller på døren; påse at det ikke er bulker.
e) Den elektriske ledningen og støpslet; påse at de ikke har
skader.
2. Ikke bruk ovnen med døren åpen eller foreta endringer på
dørlåshakene.
3. Ikke bruk ovnen dersom det er en gjenstand mellom dørpakningen og kontaktflatene.
4. Ikke la fett eller smuss bygge seg opp på dørpakningen eller tilstøtende deler. Rengjør ovnen regelmessig og fjern
alle matrester. Følg instruksjonene i ''Stell og rengjøring'' på
side NO-26.
5. Personer med PACEMAKER må kontakte sin lege eller pacemakerprodusent om forholdsregler ved bruk av mikrobølgeovn.
For å unngå muligheten for elektrisk støt
1. Under ingen omstendighet må det ytre kabinettet fjernes.
2. Unngå at det søles væske eller at gjenstander stikkes inn i
dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Dersom det
skulle komme væske inn i dørlåsen, trekk umiddelbart ut
ledningen til ovnen og kontakt et autorisert SHARP-verksted.
3. Den elektriske ledningen og støpslet må ikke dyppes i vann
eller annen væske.
4. Ikke la den elektriske ledningen henge over kanten av et
bord eller arbeidsflate.
NO-9