Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
tr
Parlatıcı
1. Stok kabının 1R vidalı ba lantılı
kapa ını açınız.
2. Cihazı ilk kez kullanmaya
ba lamadan önce, tuz kabının içine
yakla ık 1 litre su dökünüz.
3. Sonra özel tuzu doldurunuz
(yemeklik tuz veya tablet de il).
Bu e lem esnasında stok kabından
su dı arı ta ar ve akıp cihazın içine
gider.
Panoda tuz ilave etme göstergesi `
yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave
edilmelidir.
Susertli nigdermesi temin kap tılması
E er tuz ilave etme göstergesine `
gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bile eni
de olan kombine deterjan kullanılması
halinde), bu gösterge kapatılabilir.
”Kireçten arındırma sisteminin
ayarlanması” bölümünde tarif edilen
prosedür izlenmeli ve de er •:‹‹
olarak ayarlanmalıdır.
Böylelikle kireçten arındırma sistemi
ve tuz ilave etme göstergesi
kapatılmı olur.
m Dikkat
Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı
doldurmayınız. Aksi halde su sertli ini
giderme sistemi tahrip olur.
, Parlatıcı
* modele ba lı
ıcıtalrP
a
Tuz bile eni de olan deterjan
kullanılması
Tuzbile nlidet rjan
Tuz bile eni de olan kombine deterjan
kullanılması halinde, genel olarak
21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7° mmol/l) su sertlik derecesine
kadar, özel tuz kullanılmasına gerek
kalmaz. Su sertlik derecesi 21° dH
de erinin üstünde oldu u zaman, özel
tuz kullanılması burada da gereklidir.
12
Tuz ilave etme göstergesinin/
su sertli ini giderme
sisteminin kapatılması
Kumanda panelindeki parlatıcı ilave
etme göstergesi h yandı ında, artık 12 yıkama i lemi için yetecek kadar
parlatıcı kaldı demektir. Parlatıcı ilave
edilmelidir.
Parlatıcı, bula ıkların lekesiz ve
bardakların pırıl pırıl olması için
gereklidir. Sadece evde kullanılan
bula ık makineleri için uygun parlatıcı
kullanınız.
Parlatıcı bile enli kombine deterjan
sadece 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar
kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21° dH
de erinin üstünde oldu u zaman,
parlatıcı kullanılması burada da
gereklidir.