Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
Bula ık
Çok küçük parçalar bula ık
makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu
tür parçalar sepetlerden kolayıkla
dü ebilir.
Yıkanmı bula ıkların
cihazdan bo altılması
tr
Bilgi
Tablet tutma kabının 1: üzerinde
herhangi bir bula ık olmamasına dikkat
ediniz. Bu parçalar deterjan bölmesi
kapa ının 9* bloke olmasına neden
olabilir.
Üst sepetten alt sepetteki bula ıklara su
damlalarının dü mesini önlemek için,
tavsiye edilir.
Sıcak bula ıklar darbeye kar ı hassastır!
Bu nedenle, bula ıkları yıkama programı
sona erince, rahat dokunabilece iniz
kadar so uyuncaya kadar bula ık
makinesinin içinde bırakınız.
Bilgi
Program sonunda cihazın iç kısmında
daha su damlaları görünüyor olabilir. Bu,
bula ıkların kurumasını hiçbir ekilde
etkilemez.
Tencereler
Alt bula ık sepeti 1j
Fincanlar ve bardaklar
Üst sepet 1*
15