Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
Programlara genel bakı
tr
/ Programlara genel bakı
arm
aogrlPr
şkıba
lneg
Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmi tir. lgili
programlar ve tertipleri için, lütfen kumanda panosuna bakınız.
Bula ık türü
Tencereler,
tavalar, hassas
olmayan tabak
çanaklar ve çatal
bıçaklar
Kirlilik türü
Yo un bir ekilde
yanıp yapı mı veya
kuruyup yapı mı ,
ni asta veya albümin
(protein) içeren
yemek artıkları
Program
±/°
Mümkün olan
ek fonksiyonlar
Program akı ı
Hepsi
Ön yıkama
Temizleme 70°
Ara yıkama
Durulama 65°
Kurutma
Hepsi
Kirlilik derecesine ba lı
olarak, sensör sistemi
yardımı ile optimize edilir.
Hepsi
Kirlilik derecesine ba lı
olarak, sensör sistemi
yardımı ile optimize edilir.
Hepsi
Ön yıkama
Temizleme 50°
Ara yıkama
Durulama 65°
Kurutma
Ekstra kurutma
Temizleme 60°
Ara yıkama
Durulama 65°
Yo un yıkama
alanı
Zamandan tasarruf
Yarım yük
Ekstra kurutma
Ön yıkama
Temizleme 40°
Ara yıkama
Durulama 60°
Kurutma
Ekstra kurutma
Temizleme 45°
Ara yıkama
Durulama 55°
Yok
Ön yıkama
Yo un 70°
Á
Oto 45° - 65°
Á
Oto 45° - 65°
Hafif kuruyup
Karı ık tabak
yapı mı , evde
çanaklar ve çatal
kullanılan
miktarda
bıçaklar
yemek artıkları
â/à
Eco 50°
ñ/ð
Power 55’
Hassas tabak
çanaklar ve çatal
bıçaklar, ısıya
Az yapı mı , yeni
kar ı duyarlı
yemek artıkları
plastik ve cam
malzemeler
é/è
Hassas bardak
40°
ñ/ð
Hızlı (quick) 45°
Tüm tabak-çanak So uk durulama, ara
türleri
temizleme
ù/ø
Ön yıkama
21