Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
Olej na pílovú reťaz (Obr. 38)
Plnenie olejovej nádrže (Obr. 42)
Na mazanie pílovej reťaze a lišty používajte špeciálny
olej s adhézna prísadou. Adhézna prísada zabraňuje
rýchlemu odstreďovaniu oleja z pílového zariadenia.
Nepoužívajte minerálne oleje. Aby ste chránili životné
prostredie, je predpísané používanie biologicky
odbúrateľného oleja.
Olej na pílové reťaze značky MAKITA označený ako
BIOTOP je vyrobený zo špeciálnych rastlinných olejov
a je 100 % biologicky odbúrateľný. Oleju BIOTOP bolo
udelené označenie „Modrý anjel“, a to hlavne za jeho
prijateľnosť voči životnému prostrediu (RAL UZ 48).
Olej BIOTOP je možné zakúpiť v nasledujúcich
baleniach, ktoré vyhovujú vašim individuálnym
požiadavkám.
1 liter
objednávacie číslo 980 008 610
5 litrov
objednávacie číslo 980 008 611
Plnenie vykonávajte jedine pri vypnutom motore a
vytiahnutej zástrčke sieťového kábla!
- Olejovú nádrž dôkladne okolo uzáveru očistite, aby
ste zabránili vniknutiu špiny do nádrže.
- Uzáver nádrže (1) odskrutkujte a nádrž naplňte
reťazovým olejom, a to do výšky spodného okraja
plniaceho hrdla.
- Uzáver nádrže dôkladne zaskrutkujte.
- Dôkladne utrite všetok olej, ktorý pretiekol.
Biologicky odbúrateľný olej je stabilný len obmedzenú
dobu. Musí sa použiť do 2 rokov od dátumu výroby
(vytlačeného na nádobe). (Obr. 39)
Aby sa zabezpečilo dostatočné mazanie pílovej reťaze,
v olejovej nádrži musí byť vždy dostatočné množstvo
oleja.
Dôležitá poznámka o biologicky
odbúrateľných olejoch na mazanie reťaze:
Ak plánujete nepoužívať pílu dlhšiu dobu, vyprázdnite
olejovú nádrž a nalejte do nej malé množstvo bežného
motorového oleja (SAE 30), potom na chvíľu spustite
pílu. To je potrebné na vypláchnutie všetkých zvyškov
biologicky odbúrateľného oleja z olejovej nádrže,
systému rozvodu oleja, reťaze a vodiacej lišty, keďže
mnoho druhov olejov zanecháva po čase lepkavé
usadeniny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie olejového
čerpadla či iných častí.
Pri najbližšom použití píly naplňte nádrž znova olejom
BIOTOP určeným na mazanie reťaze. V prípade
poškodenia spôsobeného použitím použitého oleja
alebo nevhodného oleja na mazanie reťaze dôjde k
ukončeniu platnosti záruky.
Informácie o používaní reťazového oleja vám poskytne
váš predajca.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej (Obr. 40)
Použitý olej je veľmi nebezpečný pre životné prostredie.
Použitý olej obsahuje veľké množstvá karcinogénnych
látok.
Zvyšky v použitom oleji spôsobujú vysoký stupeň
opotrebovania a poškodenia olejového čerpadla a
pílového zariadenia.
V prípade poškodenia spôsobeného použitím použitého
oleja alebo nevhodného reťazového oleja dôjde k
ukončeniu platnosti záruky na výrobok.
Informácie o používaní pílového reťazového oleja vám
poskytne váš predajca.
Zabráňte styku s pokožkou a očami (Obr. 41)
Výrobky obsahujúce minerálny olej ako aj olej samotný
odmasťujú pokožku. Ak sa vaša pokožka dlhšiu dobu
opakovane dostane do kontaktu s týmito látkami, vysuší
sa. Výsledkom môžu byť rôzne kožné choroby. Okrem
toho je známe, že vznikajú alergické reakcie.
Po kontakte oleja s očami môže dôjsť k podráždeniu
očí. Ak sa olej dostane do očí, ihneď ich vypláchnite
čistou vodou. Ak oči zostanú podráždené, okamžite
navštívte lekára.
110
Dôležité! (Obr. 43)
Pred prvotným prevádzkovaním píly je nutné systém
prívodu oleja úplne naplniť, a to dokiaľ reťazový olej
nebude mazať reťaz a vodiacu lištu.
Tento postup môže trvať maximálne dve minúty.
- Hladinu oleja je možné kontrolovať cez sklenené
okienko (2).
Mazanie pílovej reťaze (Obr. 44)
Mazanie vykonávajte jedine pri vypnutom motore a
vytiahnutej zástrčke sieťového kábla!
Aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka
olejového čerpadla, olejovú vodiacu drážku (3), ako aj
otvor prívodu oleja na vodiacej lište (4) je potrebné v
pravidelných intervaloch čistiť.
Poznámka:
Po vypnutí píly je normálne, ak zo systému prívodu
oleja, vodiacej lišty a reťaze nejakú dobu kvapká
reťazový olej. Neznamená to poruchu!
Umiestnite pílu na vhodný povrch.
Do zásuvky zastrčte zástrčku sieťového kábla
(Obr. 45)
BUĎTE OPATRNÍ!
Pred pripojením píly k zdroju elektrického
napájania sa vždy presvedčte, že vypínač ON/
OFF (ZAP./VYP.) (1) bol stlačený a uvoľnený;
automaticky sa vráti do polohy „OFF (VYP.)“. Ak
tomu tak nie je, za žiadnych okolností nepripájajte
pílu k zdroju elektrického napájania - nezastrčte
zástrčku sieťového kábla do zásuvky. Pred
vykonávaním akejkoľvek práce s pílou pílu zaneste
do servisného strediska MAKITA.
Predlžovací kábel a sieťový kábel píly pripojte ku
káblovej svorke (2).
Zástrčku sieťového kábla píly (3) zastrčte do zásuvky
predlžovacieho kábla (4).
Zapnutie motora (Obr. 46)
- Do zásuvky zastrčte zástrčku sieťového kábla píly
(pozrite si hore)
- Pri spúšťaní elektrickej reťazovej píly vždy
uchopte pílu oboma rukami. Pravou rukou chyťte
zadnú rukoväť a ľavou rukou rúrkovú rukoväť.
Rukoväte držte pevne s palcami postavenými oproti
prstom. Vodiaca lišta ani reťaz sa nesmú ničoho
dotýkať.
- Najprv stlačte blokovacie tlačidlo (5) a následne
hlavný sieťový vypínač (1). Následne uvoľnite
blokovacie tlačidlo (5).