Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
- Sebemenší přečnívající výšku upravte speciálním
plochým pilníkem (1).
- Čelo omezovače hloubky zaoblete (2). (Obr. 57)
Čištění vodicí lišty, mazání řetězového kola na
konci lišty (Obr. 58)
UPOZORNĚNÍ: Nutno použít ochranné rukavice.
Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny dosedací
plochy vodicí lišty a vhodným nástrojem je čistěte.
Při intenzivním používání pily bude nutné pravidelně
promazávat ložiska vratného řetězového kola (jednou
týdně). Nejprve důkladně vyčistěte 2mm otvor na
konci vodicí lišty a pak do něj vtlačte malé množství
univerzálního mazacího tuku.
Univerzální mazací tuk a mazací lisy jsou k dispozici
jako příslušenství.
Univerzální mazací tuk (objednací č. 944 360 000)
Mazací lis
(objednací č. 944 350 000)
Výměna pilového řetězu (Obr. 59)
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze řetězy a vodicí lišty určené pro
tuto pilu!
Před montáží nového řetězu zkontrolujte řetězové kolo
(1).
UPOZORNĚNÍ:
Opotřebené řetězové kolo (2) může nový řetěz poškodit
a musí být tedy vyměněno.
O výměnu řetězového kola se nepokoušejte sami.
Výměna řetězového kola vyžaduje speciální školení
i nářadí a musí být provedena v servisním středisku
MAKITA. (Obr. 60)
Kontrola a výměna uhlíků (Obr. 61)
Důležité:
Uhlíky kontrolujte v pravidelných intervalech!
Zářez v uhlíku představuje mez opotřebení.
POZNÁMKA:
Uhlíky jsou velmi křehké – dejte pozor abyste je
neupustili. Při vyjímání uhlíků si poznamenejte
jejich instalační polohu, neboť každý uhlík je
zaběhnutý do rotoru.
- Plochým šroubovákem odšroubujte krytku (1) a
vytáhněte uhlík (2).
- Pokud ještě nebylo dosaženo mezní hodnoty
opotřebení, vložte uhlík zpět ve stejné poloze a krytku
(1) našroubujte zpět.
- Pilu krátce spusťte (zhruba na minutu), aby se uhlíky
znovu zaběhly.
Důležité: Nyní vyzkoušejte doběhovou brzdu. Pokud
se pilový řetěz do dvou sekund zcela nezastaví, spusťte
pilu krátce znovu a zkoušku opakujte, až bude brzda
fungovat správně.
POZNÁMKA: Po instalaci nových uhlíků nechte pilu
spuštěnou asi 5 minut a pak zkontrolujte doběhovou
brzdu.
126